Yıl 2006.

Resimdekiler, soldan sağa: Şükrü Hasdemir, Mustafa Fırat, Ali Kemal Uncu, Toygar Kerman, Babür Tokmanoğlu, Oğul Öncel, Barış Çakmak, Sinan Sertöz.