Doğru-Yanlış Listesi
23 Eylül 2018 sürümü için

 23 Eylül 2020 sürümü düzeltmeleri için tıklayın 

(Satır +7 : Üstten 7. satır, boşluklar sayılmaz
Satır -5 : Alttan 5. satır, boşluklar sayılmaz)


Elemanlar sayfasına geri gitmek için tıklayın

(yeni düzeltmeleri görmek için sayfayı yenilemeniz gerekebilir) 

Sayfa 28, satır +12
Kitap I: Önerme 26

Yanlış: ...  birbirine sırasıyla eşit our,
Doğru: ... birbirine sırasıyla eşit olur,

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

  

Sayfa 35, satır +6
Kitap I: Önerme 34

Yanlış: tığından, AC doğrusu BD doğrsuna ...
Doğru: tığından, AC doğrusu BD doğrusuna ...

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

  

Sayfa 41, satır -3
Kitap I: Önerme 42

Yanlış: Verilen üçgen ABC ve verilan ...
Doğru: Verilen üçgen ABC ve verilen ..

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

 

Sayfa 52, sol kenar boşluğu
Kitap II: Önerme 2

Sol kenar boşluğundaki şekil iki kez basılmış. Bu şekil tek kez basılacak

Eklendiği Tarih: 16.08.2019

 

Sayfa 67, satır +7
Kitap II: Önerme 11

Yanlış: eklendiğinden, CA, FA tarafından içerilen dikdörtgen AE üzerindeki
Doğru: eklendiğinden, CF, FA tarafından içerilen dikdörtgen AE üzerindeki

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

      

Sayfa 68, satır -5
Kitap II: Önerme 12

Yanlış: bu durumda CB üzerindeki kare CA, AB zerindeki karelere ve CA,
Doğru: bu durumda CB üzerindeki kare CA, AB üzerindeki karelere ve CA,

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 99, satır -8
Kitap III: Önerme 21

Yanlış: ... ; BF, BD birleş-
Doğru: ... ; BF, FD birleş-
 
Eklendiği Tarih: 15.10.2019

 

Sayfa 99, satır -4
Kitap III: Önerme 21

Yanlış: BED açısının iki katıdır.
Doğru: BAD açısının iki katıdır.
 
Eklendiği Tarih: 15.10.2019 (Tülin Otbiçer Acar)

 

Sayfa 111, satır -7
Kitap III: Önerme 32

Yanlış: ... çember içine çizilmiş bir dötgen ...
Doğru: ... çember içine çizilmiş bir dörtgen ...

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

  

Sayfa 118
Kitap III: Önerme 37

Sayfanın altında verilen ana şekilde AD doğrusunun çemberi kestiği nokta belirtilmemiş; bu nokta C noktasıdır.

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 124, satır +7
Kitap IV: Önerme 3

Yanlış: merkeze K alınsın.
Doğru: merkezi K alınsın

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 125, satır +1
Kitap IV: Önerme 3

Yanlış: Benzer şekilde LMN açısının ...
Doğru: Benzer şekilde LNM açısının ...

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 125, satır +3
Kitap IV: Önerme 3

Yanlış: Öyleyse LMN üçgeni DEF üçgeniyle eşaçılıdır ve ABC üçgeni dışına
Doğru: Öyleyse LMN üçgeni DEF üçgeniyle eşaçılıdır ve ABC çemberi dışına

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 133, satır -5
Kitap IV: Önerme 10

Bu satırın sonuna [III.32] eklensin.

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 152, satır -6
Kitap V: Önerme 4

Yanlış: eşkatları M, N ve B, D'nin başka rasgele eşkatları M, N alındığından,
Doğru: eşkatları K, L ve B, D'nin başka rasgele eşkatları M, N alındığından,

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 152, satır -5
Kitap V: Önerme 4

Yanlış: eğer K, L'den büyükse L de N'den büyüktür, eşitse eşit, küçükse kü-
Doğru: eğer K, M'den büyükse L de N'den büyüktür, eşitse eşit, küçükse kü-

Eklendiği Tarih: 14.08.2019
 

Sayfa 176, satır +10
Kitap VI: Önerme 1

Yanlış: üçgeni de ACD çgeninin ...
Doğru: üçgeni de ACD üçgeninin ...

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

    
Sayfa 217, satır -4
Kitap VI: Önerme 31

Yanlış: Ama BC eşittir BD, AC;
Doğru: Ama BC eşittir BD, DC;
 
Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 228
Kitap VII: Önerme 4

Sayfanın sol boşluğundaki şekil çok büyük; küçültülüp 5. Önerme ifadesine taşması önlenecek

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı) 

 

Sayfa 277, satır -3
Kitap VIII: Önerme 10

Yanlış: ...  A, B sayıları rasaına ...
Doğru: ... A, B sayıları arasına ...

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

                                                                                                                                                                                                                                            

Sayfa 315, satır -7
Kitap IX: Önerme 19

Yanlış: düzeltilemeycek kadar ...
Doğru: düzeltilemeyecek kadar ...

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

                                                                                                                                                                                                                       

Sayfa 318, satır +13
Kitap IX: Önerme 20

Yanlış: Önce asal olsun; o zaman A, B, C'den daha çok olan A, B, C, DE
Doğru: Önce asal olsun; o zaman A, B, C'den daha çok olan A, B, C, EF

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

Sayfa 318, satır -7
Kitap IX: Önerme 20

Yanlış: ...  kalan birim EF'yi de
Doğru: ... kalan birim DF'yi de


Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

    

Sayfa 318, satır -3
Kitap IX: Önerme 20

Yanlış: Öyleyse A, B, C'den daha çok olan A, B, C, DE asalları bulunmuş
Doğru: Öyleyse A, B, C'den daha çok olan A, B, C, G asalları bulunmuş

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

 

 Sayfa 366, satır -6
Kitap  Kitap X: Önerme 26

Bu satırdaki [X.22] notu sağ başa alınacak

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

   

Sayfa 384
Kitap X: Önerme 37

Sayfanın sonuna "Tam olarak kanıtlanması istenen de buydu." eklenecek.

Eklendiği Tarih: 16.08.2019

  

Sayfa 403, satır -16
Kitap X: Önerme 51

Yanlış:  ... EF üzerindeki kare FG zerindeki
Doğru: ... EF üzerindeki kare FG üzerindeki

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı) 

      

Sayfa 587, satır -7
Kitap XII: Önerme 2

Bu satırdaki [V.11] notu sağ başa alınacak.

Eklendiği Tarih: 14.08.2019

  

Sayfa 625, satır +16
Kitap XII: Önerme 17

Yanlış:  yukarda belirtilen nedenlerle ...
Doğru: yukarıda belirtilen nedenlerle ...

Eklendiği Tarih: 19.10.2020 (Zeynep Çanakçı)

       

Sayfa 634
Kitap XIII: Önerme 1

Sol kenar boşluğundaki şekil çıkmamış; eklenecek

Eklendiği Tarih: 16.08.2019

Doğru-Yanlış Listesi
23 Eylül 2020 sürümü için

(Satır +7 : Üstten 7. satır, boşluklar sayılmaz
Satır -5 : Alttan 5. satır, boşluklar sayılmaz)


Elemanlar sayfasına geri gitmek için tıklayın

Başa dönmek için tıklayın

Sayfa 215, satır +6
Kitap VI: Önerme 29

Yanlış: ...  MN paralelkenarı, D'ye
Doğru: ... MN paralelkenarı GH'ye

Eklendiği Tarih: 31.03.2021

 

Sayfa 215, satır +10
Kitap VI: Önerme 29

Yanlış:  GH paralelkenarı EL,C'ye
Doğru: GH paralelkenarı EL, C'ye

Eklendiği Tarih: 31.03.2021

 

Sayfa 593, satır +9
Kitap XII: Önerme 4

Yanlış: Ama, LOC üçgeninin DEF üçgenine
Doğru: Ama, LOC üçgeninin RVF üçgenine

Eklendiği Tarih: 11.06.2021

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresim: