Öklid Elemanlar Euclid Elements Elementler

Öklid'in Elemanları

Türkçesi ve Notlar: Ali Sinan Sertöz


Öklid'in Elemanları'nın TÜBİTAK tarafından basılması planlandığından TÜBİTAK'ın yayım politikası gereği eserin başka kanallardan dağıtımının yapılmaması gerekmektedir. Bu nedenle kitabın pdf kopyasını buraya koyamıyorum. Kitabın yayım tarihi netleşince ayrıca duyuracağım.

 

               (23 Eylül 2018 sürümü)


             
Bundan sonraki her sürüm, eğer gerek olursa, her yılın 23 Eylül'ünde olacak.
Bu tarih Hüseyin Rıfkı Tamani ustanın Usul-i Hendese'sini tamamladığı tarih olan 23 Eylül 1797'nin yıl dönümüdür.


Görüş ve önerileriniz için e-posta adresim:
Öklid'in Elemanları içerik tablosu
Kitap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Toplamlar
Tanımlar 23 2 11 7 18 4 22 - - 16 28 - - 131
Önermeler 48 14 37 16 25 33 39 27 36 115 39 18 18 465
Yardımcı Önermeler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1
2
3
16
Doğal Sonuçlar
-
-
2
1
2
4
1
1
1
6
2
3
2
25
Belitler 5 - - - - - - - - - - - - 5
  Ortak Kavramlar  
5 - - - - - - - - - - - - 5
Toplamlar
81
16
50
24
45
41
62
28
37
147
70
23
23
647