"Nesi var bir adın? Şu gül dediğimiz
Başka her adla da aynı tatlılıkta kokar."

Romeo ve Juliet (II, ii, 1-2)

"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."

Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)

 

Taylor Teoremi 1712 yılında   Brook Taylor (1685-1731) tarafından yayınladığında teoremin ilk bulunuşunun üzerinden 40 yıl geçmişti bile:  James Gregory (1638-1675) bunu 1671 yılında çoktan yayınlamıştı. Üstelik teoremin bazı özel halleri  Sanyamagrama'lı Madhava (1350-1425) tarafıından zaten biliniyordu. 

Elbette Colin Maclaurin (1698-1746) meşhur Maclaurin serilerini bulan kişi değildir. O, sonsuz serilerin yakınsaması konusundaki integral testini bulmuştu.

Gabriel Cramer (1704-1752) kendi adıyla anılan kuralı, Colin Maclaurin'in  bu kuralı bulduğunu ilan etmesinden iki yıl sonra yayınlamıştır. 

Stokes  Teoremi  Gabriel Stokes (1819-1903) tarafından bulunmamıştır. Bu teorem, bir diğer adı  Lord Kelvin (1824-1907) olan, William Thomson tarafından bulunmuştur.
[ Okan Tekman'dan öğrendiğime göre bu teoremin daha karışık bir hikayesi vardır.   bkz Okan'ın özeti.]

Stirling formülü  James Stirling (1692-1770) tarafından değil,  Abraham de Moivre (1667-1754) tarafından bulunmuştur..

 

Binaenaleyh, tarihçiler gelip işleri karıştırmadan Sertöz Teoremini yazalım:  

Kanıt için buraya tıklayabilirsiniz.

Mefharet Kocatepe'den öğrendiğim muhteşem ve kısa bir kanıt var!

 

İşte cevap:

(3/4)+(2/12)+(1/14) = (83/84) < 1 olduğundan ilk limit yoktur, ama  (3/4)+(2/12)+(2/14) = (89/84) > 1 olduğundan ikinci limit vardır ve sıfıra eşittir.

 For English follow this link.




Ali Sinan Sertöz