Türk  Matematikçileri

 
Öneri ve yorumlarınız için - Ali Sinan Sertöz -
 

Hüseyin Rıfkı Tamani (...-1817)

Başhoca İshak Efendi (1748-1835)

Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901)

Salih Zeki (1864-1921)

Mehmet Nadir (1856-1927)

Kerim Erim (1894-1952)
İlk doktoralı matematikçimiz.
Anısına 1977 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülü verildi.

Fatin Gökmen (1877-1955)
1973'de anısına TÜBİTAK Hizmet Ödülü verilmiştir.

Salih Murat Uzdilek (1891-1967)

Nazım Terzioğlu (1912-1976)

Orhan Alisbah (1910-1989)

Cengiz Uluçay (1915-1989)

Hüseyin Demir  (1916-1995)

Orhan Şerafettin İçen (1920-1995)

Cahit Arf  (1910-1997)

Ratip Berker (1909-1997)

Berki Yurtsever (1914-1998)

Masatoshi Gündüz İkeda  (1926-2003)  

Suzan Kahramaner (1913-2006)

Hülya Şenkon (1941-2008)

Cemal Koç (1943-2010)

Selma Soysal (1924-2011)

Tosun Terzioğlu (1942-2016)

=========================================================================
Mete Han Karakaş'ın Türk Matematikçileri sayfası için derlediği video bağlantılarıHüseyin Demir Hocamız için Cem Tezer Hocamızın seminer videosu: https://www.youtube.com/watch?v=qEM6isZQnfc

https://www.youtube.com/watch?v=9A7EaFq7AyI Türklerin Matematiğe Katkıları Part I
https://www.youtube.com/watch?v=eImuQz2GFuM Türklerin Matematiğe Katkıları Part II Cem Tezer Hocamızın seminer videoları.

Hüseyin Tevfik Paşa için Celal Şengör ve İlber Ortaylı televizyon programından kesit:
https://www.youtube.com/watch?v=FdyEVNsBMwc

Tosun Terzioğlu Hocamızın evinde, ODTÜ Matematik Bölümü, son seminer videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=F6BtUMcBlCQ Part I
https://www.youtube.com/watch?v=lY0EI4gqE90 Part II

Yıldıray Ozan Hocamızın Arf Değişmezi üzerine yaptığı Türkçe seminer:
https://www.youtube.com/watch?v=Dp2HHTWQXhQ Part I
https://www.youtube.com/watch?v=WgyLZlG3xHg Part II
https://www.youtube.com/watch?v=ZHcSGGYOfCk Part III
=========================================================================Görüş ve önerileriniz için:
  Ali Sinan Sertöz   


  2004-2017 arası yaklaşık 250.000 ziyaret. 27 Şubat 2017'den sonrası ziyaretçi sayısı:Son güncelleme: 1 Ağustos 2018


Genel Internet Kaynakları:


Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Matematiğine Kısa Bir Bakış, Melek Dosay GÖKDOĞAN  (yerel kopya)

Ottoman Mathematical Culture in the Nineteenth Century, (Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı matematik kültürü), History and Pedagogy of Mathematics (HPM Newsletter), No: 60, November 2005, pp 15-21. Melek Dosay GÖKDOĞAN  (yerel kopya)


Bilim Tarihi


Matematik Bağlantıları


Osmanlı dönemi matematikçileri için bazı kaynaklar:


 


Kişisel  notlar:
Hüseyin Tevfik Paşa Darüşşafaka Lisesinin kurucularındandır (o sırada 31 yaşındadır). 

Mehmet Nadir Darüşafaka'da hocalık yapmıştır. Çok titiz  not vermesiyle tanınan Mehmet Nadir'in Darüşşafaka'daki öğrencilerinden Salih Zeki'ye bir sınav kağıdında sonsuz notu verdiği İnönü'nün kitabında anlatılır... Salih Zeki'nin Darüşşafaka'daki matematik hocaları arasında Mehmed Şükrü Paşa da vardır.

Fatin Gökmen, hem Darüşşafaka'da öğretmenlik yapmış hem de Darüşşafaka Cemiyeti'nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
Ord. Prof. Dr. Mehmet Emin Kalmuk,  (1869-1954), hem Darüşşafaka mezunudur hem de 27 yıl Darüşşafaka'da matematik öğretmenliği yapmıştır.

Salih Zeki 1882 Darüşşafaka mezunudur.
Berki Yurtsever 1933 Darüşşafaka mezunudur.
Hüseyin Demir  1935 Darüşşafaka mezunudur.

Osmanlı Matematik Literatüründe Darüşşafaka, Beşir Özmen'in bir derlemesi.
Derlemede adı geçenler: Mehmed İzzet, Yusuf Ziya Paşa, Sadeddin, Mehmed Vefik, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Muhtar Servet Paşa, Rasih Bey, Ahmet Mithat Efendi, Rıfat Paşa, Ahmet Ragıp Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Hasan Ferid Bey, Ziya Paşa, Salih Zeki, Mehmed Nadir, İsmail Hamid, Ahmet Rasim, Mehmet Emin Paşa, Mustafa Selim, Yusuf Bey.